Individuální psychoterapie a psychologické poradenství pro dospělé

Integrativní psychoterapie

Existuje více psychoterapeutických směrů, z nichž každý nahlíží na člověka a jeho potíže z jiného úhlu. Některé se snaží především pochopit, jak je klientův současný život ovlivněn zážitky z minulosti, další mají za cíl rozvíjet jeho dovednosti a schopnost změny v chování, jiné se zaměřují na podporu sebeuzdravujících procesů a osobního růstu.

Integrativní psychoterapie pak propojuje to, co je funkční napříč těmito různými terapeutickými přístupy a využívá postupů z více směrů, které se ukazují být prospěšné. Jejím cílem je umožnit člověku rozpoznávat a měnit vlastní nefunkční vzorce chování, myšlení, prožívání či utváření vztahů.

Klient s pomocí terapeuta může získat vhled a podívat se tak na věci novým způsobem, podpořit své emoční prožívání, naučit se v bezpečných podmínkách novému chování, získat naději a využívat zdroje pro řešení svých potíží.

S jakými tématy Vám mohu pomoci?

  • potýkání se s nepříjemnými pocity, jako je smutek, úzkost, vztek, strach či nejistota
  • zvládání stresu, motivace při studiu či práci
  • krizové životní situace, náročná rozhodnutí, vyrovnávání se se ztrátou
  • obtíže v komunikaci s druhými, rozvoj komunikačních dovedností
  • nespokojenost se svými vztahy (partnerskými, rodinnými či pracovními)
  • existenciální a spirituální otázky, hledání smyslu a životních hodnot
  • sebeobjevování a osobní rozvoj, vztah k sobě a svému tělu, hledání vnitřní rovnováhy a klidu

Poradenství nebo psychoterapie?

Psychologické poradenství se obvykle vyznačuje zaměřením na konkrétně definovaný problém či cíl, s důrazem na současnost a vede k nalézání možných řešení a jejich použití v běžném životě. Zpravidla jde o krátkodobou spolupráci. 

Psychoterapie pak představuje intenzivnější a dlouhodobější proces, při němž může klient v bezpečném prostředí hlouběji porozumět sám sobě, vlastním vzorcům myšlení, prožívání či chování a měnit ty, které jsou nefunkční. Klient nemusí dopředu přesně vědět, zda chce s terapeutem spolupracovat v kontextu poradenství nebo psychoterapie, záleží na aktuálních potřebách a domluvě, forma práce se může v průběhu proměňovat. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!