Podmínky terapie

Cena sezení

1000 Kč/50 min

Storno podmínky: o případné změně či zrušení domluveného termínu je třeba informovat nejméně 36 hod předem, v opačném případě klient hradí plnou částku za sezení. 


Naše spolupráce

První 1-2 sezení obvykle slouží k vyjasnění očekávání a dohodě cíle a způsobu spolupráce. Psychoterapeutické sezení trvá zpravidla 50 minut, jedenkrát až dvakrát za 14 dní. Počet a četnost setkání se však odvíjí od Vašich individuálních témat a potřeb. Pro někoho může být dostačující setkat se jen několikrát, s jinými pracuji dlouhodobě. V případě, že seznáme, že Vaše očekávání a potřeby přesahují možnosti nabízené služby, nasměruji Vás na jiné odborníky či zdroje pomoci.


Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii a jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapiiSvou terapeutickou práci pravidelně superviduji, to znamená, že ji konzultuji (při zachování diskrétnosti a anynymity) s dalšími zkušenými kolegy a pracuji pod odborným dohledem. Řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii.

Neposkytuji zdravotní službu ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. I z toho důvodu není možné služby hradit prostřednictvím zdravotní pojišťovny.


Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) uvádím způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje klienta zpracovávám pouze za účelem poskytování poradenské a konzultační psychoterapeutické činnosti, v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování a pouze po nezbytně nutnou dobu v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů. Jejich správcem jsem já, tedy Tereza Dusová, IČ 08597375. Osobní údaje neposkytuji třetím osobám.

Osobní údaje, které zpracovávám za účelem organizace konzultací a vedení daňové evidence, jsou Vaše jméno a telefonní číslo/emailNejsem povinna vést zdravotnickou dokumentaci, pro vlastní potřebu vedu jen záznamy o naší spolupráci, které však výše zmíněné osobní údaje neobsahují. Osobní údaje uchovávám maximálně 1 rok od ukončení naší spolupráce.

Vytvořte si webové stránky zdarma!