O mně

Psycholožka a terapeutka Tereza Dusová
Psycholožka a terapeutka Tereza Dusová

Jednooborovou psychologii jsem studovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Université  Pierre Mendès France v Grenoblu. Studium jsem dokončila v roce 2017. V současnosti působím jako školní psycholožka, což mi přináší pestrou práci s dětmi i dospělými. Kromě toho mám vlastní terapeutickou praxi v rámci spolku Meetina, který sdružuje komunitu začínajících psychoterapeutů, psychologů a zájemců o psychoterapii.

Zkušenosti jsem nasbírala při různorodých stážích (například vedení muzikoterapie pro pacienty se schizofrenií, práce s onkologicky nemocnými lidmi) a kurzech (práce a jednání s klientem v krizi, terapeutická práce a poradenství s využitím Sandtray, apod.).

Jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii, který vychází z poznání toho, co funguje napříč různými terapeutickými směry. Integrativní přístup pro mě znamená respekt k různosti a také přizpůsobení práce tak, aby co nejlépe odpovídala terapeutické situaci a potřebám klienta. Věřím, že každý z nás má v sobě potenciál se rozvíjet.

Vytvořte si webové stránky zdarma!